Karta praw pacjenta
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Tomasz Szyngiera   |  Data wpisu: 2014-01-20  |  Data wytw.: 2014-01-20
Drukuj
Prawa Pacjenta
Poniższy link prowadzi do zbioru praw pacjenta
Link do strony Rzecznika Praw pacjenta
Podmiot publikujący: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
Zatwierdził do publ.: Józef Długoń Wytworzył: Tomasz Szyngiera
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Tomasz Szyngiera   |  Data wpisu: 2014-01-20  |  Data wytw.: 2014-01-20
Drukuj

Karta praw pacjenta

Prawa pacjenta zostały uwzględnione w ustawie z dnia 6 listopada 2012 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 z późn. zm.). Ten akt prawny zakłada, że przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Tekst ustawy jest dostępny tutaj. Zapraszamy do lektury.

Uwaga: aby przeczytać tekst ustawy musisz posiadać zainstalowane oprogramowanie do przeglądania plików w formacie PDF.

Podmiot publikujący: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
Zatwierdził do publ.: Józef Długoń Wytworzył: Tomasz Szyngiera
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Tomasz Szyngiera   |  Data wpisu: 2015-03-03  |  Data wytw.: 2015-03-03
Drukuj
Regulamin organizacyjny
dla osób odwiedzających pacjentów

PDF-ICO Regulamin do pobrania w PDF

Podmiot publikujący: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
Zatwierdził do publ.: Józef Długoń Wytworzył: Tomasz Szyngiera
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Tomasz Szyngiera   |  Data wpisu: 2015-03-03  |  Data wytw.: 2015-03-03
Drukuj
Regulamin praw i obowiązków pacjenta

PDF-ICO Regulamin do pobrania w PDF

Podmiot publikujący: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
Zatwierdził do publ.: Józef Długoń Wytworzył: Tomasz Szyngiera
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 0
Ilość dokumentów w dziale: 4